۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان
مدیران پیشین
مدیران تربیت بدنی دانشگاه الزهرا(س) از آغاز فعالیت تا کنون (سال 1357 الی 1398)
 1- خانم مریم صدارتی (سال 1357 الی 1368)
 
2- خانم دکتر پرستو اصانلو (سال 1369 الی 1379) 
 3- خانم دکتر پروانه نظرعلی (سال 1379 الی 1382) 
 
4- خانم دکتر سارا کشکر (سال 1382 الی 1388)  
 
5- خانم معصومه عمادالاسلامی اسکوئی (سال 1388 الی 1391) 
 
6- خانم سیما لیموچی (سال 1391 الی 1398) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1399/05/28
تعداد بازدید:
1417
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.