۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير
سال 1402
1402/01/15
  • ثبت نام داوطلبین شورای صنفی
    ثبت نام داوطلبین شورای صنفی
  • آیین دید و بازدید نوروزی
    آیین دید و بازدید نوروزی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.