۱۴۰۰ يکشنبه ۱۰ مرداد

اطلاعيه طرح ملي سيماي زندگي

"طرح ملی سیمای زندگی" دانشجویان با هدف بررسی سبک زندگی دانشجویان جهت ارتقای سلامت روانی و اجتماعی آنها هر سال به صورت کشوری اجرا می شود.
دانشجویان عزیز با مراجعه به لینک زیر و پر کردن پرسشنامه ی سیمای زندگی ما را در پیشبرد اهداف این طرح یاری رسانید.

تاریخ به روزرسانی:
1400/03/31
تعداد بازدید:
95
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.