۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد

شرایط اعطای خوابگاه تابستان ۱۴۰۱ جهت ورودی های کارشناسی ارشد سال 98

تاریخ به روزرسانی:
1401/04/18
تعداد بازدید:
69
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.