۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
وام دانشجوی مشروط به چه صورت می باشد ؟
سئوال:
پاسخ:
مطابق آیین نامه و قوانین صندوق، موضوع مشروطی فقط در خصوص وام تحصیلی اعمال می شود .به این صورت که دانشجویی که در یک نیمسال مشروط تحصیلی اعلام شود، در نیمسال بعد مجاز به استفاده از نیمی از مبلغ سقف وام تحصیلی می باشد و چنانچه در دو نیمسال متوالی مشروط شناخته شود، مجاز به استفاده از وام تحصیلی در نیمسال بعد از آن نخواهد بود.
تاریخ:
1400/07/24
تعداد بازدید:
1442
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.