۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير
در صورتی که مبلغ بدهی را دوبار واریز نموده باشم چه باید کرد؟
سئوال:
پاسخ:
درصورتی که دانش آموخته بدهی های دیگری داشته باشد مبلغ واریز شده از مانده بدهی های دیگر دانشجو کسر می گردد و در غیر این صورت پس از صدور تسویه حساب مبلغ اضافه واریزی از طریق صندوق قابل برگشت می باشد.
تاریخ:
1400/08/01
تعداد بازدید:
3727
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.