۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

معاون و مسئولین دانشجویی


  سرپرست معاونت دانشجویی
 سرکار خانم دکتر حدیث رجبی
         ساختمان شهیده قزوینی، طبقه سوم
      سرپرست معاونت دانشجویی       85692911        88030651
     رتبه علمی: استادیار                                                     رشته و مقطع تحصیلی: دکتری فلسفه تطبیقی 
      h.rajabi@alzahra.ac.ir
مسئولین حوزه معاونت دانشجویی
 
  

 
     

  ساختمان شهیده قزوینی، طبقه دوم
      سرپرست امور دانشجویی     تلفن داخلی:2564
         تلفن مستقیم: 88058907
         نمابر: 88058907 
          
 
 

     سرکار خانم دکتر مه‌پری قاسم‌نژاد
   مدیریت تربیت بدنی
     سرپرست مدیریت اداره تربیت بدنی     تلفن داخلی: 2750
 تلفن مستقیم: 88049810
        نمابر: 88049810
             
 
 

     سرکار خانم فوزیه کوهی همپا
  ساختمان شهیده قزوینی، طبقه دوم
      سرپرست اداره خدمات دانشجویی     تلفن داخلی:2575
         تلفن مستقیم: 88049806
         نمابر: 88049806
     کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی      f.koohihampa@alzahra.ac.ir
 
 
 

     سرکار خانم دکتر مریم صیاد شیرازی
  ساختمان شهیده قزوینی، طبقه همکف
      سرپرست مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت     تلفن داخلی:2481
         تلفن مستقیم: 88041349
         نمابر: 88041349
     دکتری روانشناسی عمومی      ma.sayad@alzahra.ac.ir
 
 

     سرکار خانم ملیحه بقایی
  اداره امور خوابگاه‌ها
     سرپرست اداره امور خوابگاه‌ها     تلفن داخلی:2443
         تلفن مستقیم: 85692443
         نمابر: 88058952
     کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی      m.baghaei@alzahra.ac.ir
 
 

     جناب آقای مرتضی عبدالحسینی
  ساختمان سلف
      مسئول اداره تغذیه     تلفن داخلی:2229
         تلفن مستقیم:85962229
         نمابر:  
           
 
 

     سرکار خانم مریم خانی
ساختمان شهیده قزوینی، طبقه همکف
     کارشناس مسئول امور مالی     تلفن داخلی:2557
         تلفن مستقیم:88041283
         نمابر: 88041283 
         
 
 

     
  ساختمان شهیده قزوینی، طبقه سوم
    امور انضباطی     تلفن داخلی:2257
         تلفن مستقیم: 88041574
         نمابر: 88041574 
           
 

   

تاریخ به روز رسانی:
1403/03/20
تعداد بازدید:
5413
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.