۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

چشم انداز و ماموریت

چشم انداز دانشجویی:
تامین نیازهای معیشتی - خدماتی و رفاهی با اصل کیفیت محوری و ایجاد محیطی پویا و جذاب برای ارتقاء سطح سلامت و شادابی جسمی و روانی دانشجویان به عنوان سرمایه های ملی
 
ماموریت دانشجویی:
1- تدوین سیاست‌های کلی در مسائل امور رفاهی، تغذیه، خوابگاه، تربیت بدنی و مشاوره
2- برنامه‌ریزی و سازماندهی امور رفاهی، معیشتی، روان شناختی و ورزش دانشجویان
3- تامین و ارتقای سلامت دانشجویان
4- بهره‌گیری از کمک‌های عمومی و اختصاصی و رسیدگی به مسائل و مشکلات دانشجویان و جلب رضایت آنان
4- تعامل با نهادهای سیاستگذار داخل و خارج

تاریخ به روز رسانی:
1401/12/28
تعداد بازدید:
22709
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.