۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

شورای اسکان

شورای اسکان خوابگاه به منظور بررسی مسائل فردی و اجتماعی دانشجویان ساکن در خوابگاه و با هدف ایجاد زمینه مشارکت فکری و هم اندیشی در تصمیم گیری، سیاستگذاری و برنامه ریزی در خصوص موضوعات مرتبط با خوابگاه، در زمینه های امور زیرساختی تشکیل گردیده است. وهر هفته جلسه شورای اسکان در دفتر معاونت دانشجویی برگزار می شود.

تاریخ به روز رسانی:
1401/06/02
تعداد بازدید:
20559
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.