۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

کارگروه تخصصی مدیران حوزه دانشجویی (شورای دانشجویی سابق)

برگزاری جلسات شورای دانشجویی در این معاونت به قدمت فعالیت معاونت دانشجویی و فرهنگی بوده است که اولین مستند موجود در تاریخ 97/1/28 می باشد که شورای مربوطه بر حسب ضرورت و هماهنگی های داخلی با حضور مدیران و روسای ادارات دانشجویی تشکیل گردیده است. در تاریخ 97/2/3 جلسه شورای دانشجویی به نام کارگروه تخصصی مدیران حوزه دانشجویی تغییر یافته است. جلسات آن هر دوهفته یکباردر دفتر معاونت دانشجویی تشکیل می شود وبا توجه به شرایط امکان برگزاری آن در فاصله کوتاه تر نیزفراهم است. 
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/06/02
تعداد بازدید:
20333
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.