۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد

کارگروه تخصصی مدیران حوزه دانشجویی (شورای دانشجویی سابق)

برگزاری جلسات شورای دانشجویی در این معاونت به قدمت فعالیت معاونت دانشجویی و فرهنگی بوده است که اولین مستند موجود در تاریخ 97/1/28 می باشد که شورای مربوطه بر حسب ضرورت و هماهنگی های داخلی با حضور مدیران و روسای ادارات دانشجویی تشکیل گردیده است. در تاریخ 97/2/3 جلسه شورای دانشجویی به نام کارگروه تخصصی مدیران حوزه دانشجویی تغییر یافته است.   

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/16
تعداد بازدید:
15665
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.