۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

کارشناسان

 نام و نام خانوادگی: سارا طورسوادکوهی 
پست سازمانی: مسئول دفتر معاونت دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی مطالعات خانواده
تلفن داخلی: 2911
تلفن مستقیم: 88030651
نمابر: 88064380
پست الکترونیک: tsara65@gmail.com
 --------------------------------------------
 نام و نام خانوادگی: مرضیه سادات معینی
سمت: مسئول سایت، روابط عمومی معاونت دانشجویی  
پست سازمانی: دبیرخانه کمیسیون موارد خاص
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی
تلفن داخلی: 2916
تلفن مستقیم: 85692916
نمابر:88064380
پست الکترونیک: commissionmavaredekhas@alzahra.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1403/04/02
تعداد بازدید:
3526
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.