۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر
معاونت دانشجویی:
اطلاعیه مهم (در خصوص رزرو غذا و استفاده از سامانه تغذیه)
اطلاعیه
تاریخ:
1398/07/03
تعداد بازدید:
448
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.