۱۳۹۹ سه شنبه ۴ آذر
معرفی
در برنامه مدیریت سبز، دانشگاه ها موظفند علاوه بر مدیریت مصرف انرژی ، آب، مواد اولیه و تجهیزات، کاهش مواد زائد و بازیافت، کنترل سیستم روشنایی، کنترل سیستم های حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع و ... در خصوص ایجاد زمینه مناسب برای ترویج و نهادینه سازی مدیریت سبز و ارائه راهبردهای متناسب با شرایط دانشگاه نیز اقدام نمایند.
تاریخ به روز رسانی:
1399/08/03
تعداد بازدید:
361
مدیریت سبز
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.