۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۴ خرداد

شماره‌های تماس

                                                                              شماره‌های تماس حوزه معاونت دانشجویی
معاون دانشجویی و مسئولین دفتر معاونت دانشجویی
 نام و نام خانوادگی  واحد/پست سازمانی   شماره داخلی  شماره مستقیم  رایانامه
 دکتر لیلا ثمنی  معاون دانشجویی  2211  88030651 ـ 85692211  
 خانم سارا سوادکوهی  مسئول دفتر معاونت  2211  88030651 ـ 85692211  
 خانم مریم آبیار  مسئول وب سایت معاونت ـ رابط روابط عمومی  2916  85692916  
 خانم سمیرا خاکسار  دبیر کمیته انضباطی   2257  85692257  
 خانم فاطمه ضیایی  کارشناس مسئول امورمالی  2557 85692557 
 خانم کیادخت رضائی حسابدار2542 85692542  
 خانم مریم خانی  کارشناس مالی  2558 85692558 
 واحدهای حوزه معاونت دانشجویی
 نام و نام خانوادگی  واحد/ پست سازمانی   شماره داخلی   شماره مستقیم   رایانامه
 خانم افسانه خانباباخانی    سرپرست امور دانشجویی   2564  85692564   
 خانم لیلا عسکری  معاون مدیر اموردانشجویی/سرپرست اداره مددکاری اجتماعی   2807 85692807   
 ـ  مسئول دفتر امور دانشجویی  2564  85692564  
 خانم بهاره سیدین  کارشناس اداره تغذیه   2229 85692229   
 خانم مریم کاشی حصار   کارشناس اداره تغذیه  2224 85692224   
 خانم فوزیه کوهی   سرپرست اداره خدمات دانشجویی  2575  85692575   
 خانم پروین مطلبی  کارشناس دانشکده‌های: شیمی ـ فیزیک،ریاضی، زیست، هنر  2808  85692808  
 خانم عاطفه شریعتی  کارشناس دانشکده‌های: علوم اجتماعی و اقتصاد، تربیت بدنی، فنی و مهندسی   2581  85692581  
خانم  زهرا ابراهیم زاده  کارشناس دانشکده‌های: ادبیات، علوم تربیتی و روانشناسی، الهیات  2252  85692252  
 خانم ملیحه بقایی  سرپرست اداره امور خوابگاه   2443 ـ 2448  85692443 ـ 85692448  
 خانم عاطفه ابوالقاسمی   مسئول دفتر ادراه امور خوابگاه   2443  85692443  
 خانم آنیتا ضرابی   کارشناس اداره امور خوابگاه   2449  85692449  
 خانم وجیهه میربلوچی  کارشناس سامانه سماد خوابگاه  2456  85692456  
 خانم رقیه دانیالی   مسئول روز گلستان یک   2446  85692446  
   مسئول شب گلستان یک   2446  58692446  
   مسئول روز گلستان دو   2447  85692447  
   مسئول شب گلستان دو  2447   85692447  
    مسئول روز گلستان سه  2475  85692475  
   مسئول شب گلستان سه  2475  85692475  
   مسئول روز گلستان چهار  2476  85692476  
   مسئول شب گلستان چهار  2476  85692476  
   مسئول روز گلستان پنج  2468  85692468  
   مسئول شب گلستان پنج  2468 85692468  
   مسئول روز گلستان شش  2467  85692467  
   مسئول شب گلستان شش  2467  85692467  
 
 نام و نام خانوادگی   واحد/ پست سازمانی   شماره  داخلی   شماره مستقیم   رایانامه
 دکتر مریم صیادشیرازی   سرپرست مرکز مشاوره، بهداشت وسلامت  2481  85692481  
 خانم مهناز ناصری  مسئول دفتر مرکز مشاوره دانشجویی  2795  85692795  
 خانم مریم حیدرطائفه  مسئول پذیرش ـ کمیسیون موارد خاص  2794  85692794  
         
 
 نام و نام خانوادگی واحد/پست سازمانی  شماره داخلی  شماره  مستقیم  رایانامه
 دکتر مه پری قاسم نژاد مدیر تربیت بدنی  2750 ـ 2765 85692750 ـ 85692765 
     
     
     

تاریخ به روز رسانی:
1402/08/01
تعداد بازدید:
2196
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.