۱۴۰۲ شنبه ۱۱ آذر

معاون و کارشناسان

نام و نام خانوادگی: حکیمه قلی پوری
سمت: مسئول دفتر مدیر امور دانشجویی
پست سازمانی: مسئول دفتر
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی مدیریت فرهنگی
شماره داخلی:2564
شماره مستقیم: 88058907
شماره فکس: 88058907
آدرس ایمیل:
 

نام و نام خانوادگی: لیلا عسکری
سمت:
پست سازمانی:
رشته و مقطع تحصیلی:
شماره داخلی:2807
شماره مستقیم: 85692807
شماره فکس: 88058907
آدرس ایمیل:
 


 

تاریخ به روز رسانی:
1402/04/05
تعداد بازدید:
23360
اداره خدمات دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.