۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
كد پستي خوابگاه؟
سئوال:
كد پستي خوابگاه؟
پاسخ:
كدپستي خوابگاه 1993891176
تاریخ:
1396/09/04
تعداد بازدید:
5257
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.