۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير
کد پستی خوابگاه؟
سئوال:
کد پستی خوابگاه؟
پاسخ:
کدپستی خوابگاه 1993891176
تاریخ:
1401/06/06
تعداد بازدید:
11391
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.