۱۳۹۹ دوشنبه ۱۶ تير
درصورتي كه والدين نتوانندبراي تحويل خوابگاه حضورداشته باشند؟
سئوال:
درصورتي كه والدين نتوانندبراي تحويل خوابگاه حضورداشته باشند؟
پاسخ:
مي توان فرم مورد نظررا درشهرستان محضري نموده وسپس فكس نماييد.جهت اطلاعات كامل ترمي توانيد با شماره85692456-021تماس حاصل فرماييد.
تاریخ:
1396/09/04
تعداد بازدید:
835
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.