۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير
درصورتی که والدین نتوانندبرای تحویل خوابگاه حضورداشته باشند؟
سئوال:
درصورتی که والدین نتوانندبرای تحویل خوابگاه حضورداشته باشند؟
پاسخ:
می توان فرم مورد نظررا درشهرستان محضری نموده وسپس فکس نمایید.جهت اطلاعات کامل ترمی توانید با شماره85692449-021تماس حاصل فرمایید.
تاریخ:
1401/06/06
تعداد بازدید:
4664
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.