۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
درصورتي كه والدين نتوانندبراي تحويل خوابگاه حضورداشته باشند؟
سئوال:
درصورتي كه والدين نتوانندبراي تحويل خوابگاه حضورداشته باشند؟
پاسخ:
مي توان فرم مورد نظررا درشهرستان محضري نموده وسپس فكس نماييد.جهت اطلاعات كامل ترمي توانيد با شماره85692456-021تماس حاصل فرماييد.
تاریخ:
1396/09/04
تعداد بازدید:
2508
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.