۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير

كارشناسان مشاوره و مددكاري

نام و نام خانوادگی: مریم حیدرطائمه
سمت: معاون مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی
پست سازمانی: کارشناس مسئول
رشته و مقطع تحصیلی:کارشناس مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی
 شماره مستقیم: 88041349
شماره فکس:88041349
آدرس ایمیل: 
            

نام و نام خانوادگی: زهرا رازفر

سمت: کارشناس مشاوره
پست سازمانی:
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی
شماره داخلی: 2799
شماره مستقیم: 88041349
شماره فکس:88041349
آدرس ایمیل: zrazfar@alzahra.ac.ir


  

نام و نام خانوادگی: مژگان آذرخش

سمت: کارشناس مشاوره
پست سازمانی:
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی
شماره داخلی: 2484
شماره مستقیم: 88041349
شماره فکس:88041349
آدرس ایمیل:


  

نام و نام خانوادگی: عالیه شکری

سمت: کارشناس مشاوره
پست سازمانی: 
رشته و مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی
شماره داخلی: 2791
شماره مستقیم: 88041349
شماره فکس:88041349
آدرس ایمیل:


  

تاریخ به روز رسانی:
1402/09/11
تعداد بازدید:
21585
مرکز مشاوره
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.