۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر

رئيس اداره خدمات دانشجويان

نام و نام خانوادگی: ملیحه بقایی
سمت: سرپرست اداره امور دانشجویان و کارشناس دانشکده الهیات 
پست سازمانی:سرپرست اداره امور دانشجویان
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی 
شماره داخلی: 2575 
شماره مستقیم: 88049806
شماره فکس: 88049806
آدرس ایمیل:m.baghaei@alzahra.ac.ir
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/01
تعداد بازدید:
9378
اداره خدمات دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.