۱۳۹۹ جمعه ۹ آبان
رئيس اداره خدمات دانشجويان
نام و نام خانوادگی: طاهره کاسپور
سمت: رئیس اداره امور دانشجویان و کارشناس دانشکده الهیات 
پست سازمانی: رئیس اداره امور دانشجویان
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی 
شماره داخلی: 2575 
شماره مستقیم: 88049806
شماره فکس: 88049806
آدرس ایمیل:t.kaspoor@alzahra.ac.ir
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/22
تعداد بازدید:
5785
اداره خدمات دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.