۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير

كارشناسان

 
 نام و نام خانوادگی: پروین مطلبی
 سمت: کارشناس دانشکده‌های فیزیک، شیمی، ریاضی، علوم زیستی و هنر
 پست سازمانی:
 رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی مطالعات خانواده
 شماره داخلی:2808 
 شماره مستقیم: 85692808 
 شماره فکس: 88049806
 آدرس ایمیل:p.motallebi@alzahra.ac.ir
 ساختمان شهیده قزوینی، طبقه سوم، اتاق 315

 
 
 نام و نام خانوادگی: زهرا ابراهیم زاده
 سمت: کارشناس دانشکده‌های علوم تربیتی، روانشناسی، ادبیات و الهیات
 پست سازمانی:
 رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی حقوق
 شماره داخلی: 2252 
 شماره مستقیم: 85692252 
 شماره فکس: 88049806
 آدرس ایمیل:z.ebrahimzadeh@alzahra.ac.ir
 ساختمان شهیده قزوینی، طبقه سوم، اتاق 313
 
 
 نام و نام خانوادگی: عاطفه شریعتی
 سمت: کارشناس دانشکده‌های علوم ورزشی، علوم اجتماعی و اقتصاد و فنی مهندسی 
 پست سازمانی:
 رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی
 شماره داخلی: 2581 
 شماره مستقیم: 85692581 
 شماره فکس: 88049806
 آدرس ایمیل:at.shariati@alzahra.ac.ir
 ساختمان شهیده قزوینی، طبقه سوم، اتاق 314

 

تاریخ به روز رسانی:
1402/08/01
تعداد بازدید:
22011
اداره خدمات دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.