۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر

كارشناسان

 
نام و نام خانوادگی: پروین مطلبی
سمت: کارشناس دانشکده هنر
پست سازمانی:
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی مطالعات خانواده
شماره داخلی:2544 
شماره مستقیم: 85692544 
شماره فکس: 88048906
آدرس ایمیل:p.motallebi@alzahra.ac.ir
ساختمان شهیده قزوینی، طبقه سوم، اتاق 313
 
 
نام و نام خانوادگی: سیده عصمت جعفری
سمت: کارشناس دانشکده های فیزیک، شیمی و ریاضی
پست سازمانی:
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی مدیریت دفتری
شماره داخلی:2586 
شماره مستقیم: 85692586 
شماره فکس: 88048906
آدرس ایمیل:e.jafari@alzahra.ac.ir
ساختمان شهیده قزوینی، طبقه سوم، اتاق 311
 

نام و نام خانوادگی: زهرا ابراهیم زاده

سمت: کارشناس دانشکده های روانشناسی، ادبیات 
پست سازمانی:
رشته و مقطع تحصیلی: کاردانی مامایی 
شماره داخلی: 2252 
شماره مستقیم: 85692252 
شماره فکس: 88048906
آدرس ایمیل:z.ebrahimzadeh@alzahra.ac.ir
ساختمان شهیده قزوینی، طبقه سوم، اتاق 313
 

نام و نام خانوادگی: عاطفه شریعتی

سمت: کارشناس دانشکده های تربیت بدنی، علوم اجتماعی 
پست سازمانی:
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی
شماره داخلی: 2581 
شماره مستقیم: 85692581 
شماره فکس: 88048906
آدرس ایمیل:At.shariati@alzahra.ac.ir
ساختمان شهیده قزوینی، طبقه سوم، اتاق 314
 

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/10
تعداد بازدید:
11252
اداره خدمات دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.